akce a postřehy

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. tříd ZŠ

Informace k zápisu - 2. ZŠ J. A. Komenského

https://www.klubickomilevsko.cz/files/Z%C3%A1pis%20do%201.%20t%C5%99%C3%ADdy.pdf

 

Informace k zápisu - 1. ZŠ T. G. Masaryka

Ředitelství 1. ZŠ odpoví na Vaše případné dotazy na tel. 775 700 060, 775 700 063.

 

Žádost o přijetí - 1.ZŠ T. G. Masaryka

https://www.klubickomilevsko.cz/files/1.%20Z%C5%A0%20%20zadost_prijeti.pdf

 

Zápis - odklad - 1. ZŠ T. G. Masaryka

https://www.klubickomilevsko.cz/files/1.%20Z%C5%A0%20T.%20G.%20Masaryka-%20odklad.pdf