akce a postřehy

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Potřebné doklady:

- žádost o přijetí (ke stažení v Dokumentech)

- evidenční list dítěte (ke stažení v Dokumentech)

- čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (ke stažení v Dokumentech)

- kopie očkovacího průkazu

- rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí poslat prostou kopii)

Přijímání žádostí:

- žádosti budou přijímány od 2.5. do 16.5.2020

Možnosti podání žádosti:

1. osobně do schránky umístěné u hlavního vchodu do MŠ Klubíčko

2. zasláním do datové schránky ID zfsksy8

3. emailem s uznávaným elektronickým podpisem

4. emailem- dokumenty je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat, pak je naskenovat a poslat na adresu ms.klubicko@tiscali.cz 

5. poštou na adresu MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko 399 01

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.: 382 521 346, 608 125 757 nebo ms.klubicko@tiscali.cz

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách MŠ dne 22.5.2020.