akce a postřehy

O nás

Mateřská škola Klubíčko Milevsko nabízí kapacitu pro 90 dětí. Děti jsou zpravidla přijímány ve věku od 2 do 6,5 let. Děti jsou rozděleny do 4 tříd podle věku.
Od 1. 1. 2003 je naše mateřská škola samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je město Milevsko.


Mateřská škola Klubíčko, malý svět pro vaše děti

Naše mateřská škola zohledňuje vývojové, fyziologické, sociální a emocionální potřeby dítěte. Jsme si vědomi individuality každého dítěte. Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Naší snahou je rozvíjet dětskou samostatnost, sebevědomí a zdravou sebedůvěru. Vedeme děti k zodpovědnosti nejen k sobě samému, ale i k ostatním. Klademe důraz na vzájemnou toleranci. Umožňujeme dětem se samostatně projevit a využít svých schopností, zájmů a nadání. Využíváme kulturního dědictví našeho národa, zvyků a tradic. Chceme, aby děti poznávaly základní hodnoty naší společnosti. Spolupracujeme s organizacemi ve městě, hlavně se ZŠ, ZUŠ, které jsou v těsné blízkosti naší školy. Děti se seznamují s prostředím základní školy a předškoláci se postupně připravují na přechod do 1. třídy. Přímo v areálu je pavilon výtvarného oboru umělecké školy, se kterou naše mateřská škola spolupracuje.

Odborné zázemí a vybavení

Mateřská škola Klubíčko je situována v klidné části města. Tvoří ji čtyři samostatné pavilony, postavené v 70. letech. Velké a světlé prostory plně vyhovují hygienickým normám a poskytují dětem dostatek místa jak pro rušnější pohybové aktivity, tak i pro klidové hry v hracích koutcích. Součástí školy je školní jídelna, ve které se připravují pokrmy nejen pro naši mateřskou školu, ale zajišťuje i stravování pro všechny mateřské školy v Milevsku. Při rekonstrukci části budovy naší školy v r. 2014 vzniklo Studio ,,Bublinka“. Je tvořeno třídou, hernou s terapeutickým bazénem, šatnou a plně vybaveným sociálním zázemím. Je využíváno především k zájmovým a relaxačním aktivitám dětí v průběhu celého dne. Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou, která volně navazuje na prostory venkovních teras u jednotlivých pavilonů. Je zde dostatek zeleně, která vytváří stinná zákoutí tak potřebná pro pobyt dětí venku. Terén zahrady umožňuje dětem pohybové vyžití po celý rok. Vybavení zahrady je přizpůsobeno potřebám dětí v jednotlivých třídách. Je průběžně modernizováno a doplňováno herními prvky tak, aby vyhovovalo bezpečnostním požadavkům a hlavně, aby podporovalo především všestranný rozvoj dětí. skolka