akce a postřehy

Informace pro rodiče

 Pracovní listy

 4. oddělení Modré klubíčko

Čarodějnice (obtahuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/%C4%8Darod%C4%9Bjnice.pdf

Tulipány (dokresluj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/tulip%C3%A1ny...jpg

Berušky (dokresluj a počítej): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Beru%C5%A1ky.pdf

Jaro (počítej): https://www.klubickomilevsko.cz/files/po%C4%8D%C3%ADtej%20a%20vybarvuj.pdf

Květy (dokresli a vybarvi): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Dokreslov%C3%A1n%C3%AD.pdf

Hledej 4 rozdíly: https://www.klubickomilevsko.cz/files/Rozd%C3%ADly.pdf

Ježek (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/je%C5%BEek.jpg

Manka (dokresluj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Manka.jpg

 

 3. oddělení Zelené klubíčko

Víla Amálka (kytičky): https://www.klubickomilevsko.cz/files/V%C3%ADla%20Am%C3%A1lka..pdf

Motýlek (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Mot%C3%BDlek%20(1).pdf
Květiny (vyhledej, vybarvi): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Zaj%C3%AD%C4%8Dkovy%20kv%C4%9Btiny.pdf
Jahoda (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/jahoda.jpg
Tulipán (vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/tulip%C3%A1ny..jpg
Kůzlátka (hledej cestu): https://www.klubickomilevsko.cz/files/K%C5%AFzl%C3%A1tka.jpg

Maková panenka (vnky): https://www.klubickomilevsko.cz/files/Makov%C3%A1%20panenka.jpg

Veverka (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/veverka.jpg

Kočička (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/ko%C4%8Di%C4%8Dka.jpg

Sovička (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/sovi%C4%8Dka.jpg

1. oddělení Žluté klubíčko

Hlemýžď (obtahuj, vybarvuj):https://www.klubickomilevsko.cz/files/hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F.jpg

Sluníčko (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/slun%C3%AD%C4%8Dko.jpg

Rak (obtahuj, vybarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/rak.jpg

Koník (obtahuj, vynarvuj): https://www.klubickomilevsko.cz/files/kon%C3%ADk.jpg


 Přejeme všem rodičům a hlavně jejich dětem krásné a klidné prožití velikonočních svátků.

 

 

 Aby se děti nenudily, přikládáme několik pracovních listů nejen pro předškoláky.

https://www.klubickomilevsko.cz/files/vaj%C3%AD%C4%8Dko.jpg

https://www.klubickomilevsko.cz/files/Zaj%C3%AD%C4%8Dek.jpg

https://www.klubickomilevsko.cz/files/Spojova%C4%8Dka.jpg

https://www.klubickomilevsko.cz/files/Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20kv%C4%9Btin.png 

https://www.klubickomilevsko.cz/files/spoj%20dvojice.jpg

https://www.klubickomilevsko.cz/files/spoj%20dvojice.jpg

 

Školka hrou

v době epidemie můžeme využít náměty pro činnosti s dětmi na https://www.babyonline.cz/skolka-hrou#3 , najdeme zde materiály k práci nejen s předškoláky, rady jak uvolnit a procvičit ruku dítěte před psaním, jak správně držet tužku, procvičit paměť nebo jak se pomocí obrázků naučit správné hygieně.

Další weby o předškolním vzdělávání:

www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

Provoz Mateřské školy Klubíčko v době letních prázdnin:

Plánované uzavření naší MŠ:

od  1.7. do 17.7.2020 

od  3.8. do 14.8.2020

V této době bude zajištěno umístění dětí v v ostatních milevských mateřských školách:

MŠ Pastelka - od  1.7. do 17.7.

MŠ Sluníčko - od  3.8. do 14.8.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě přihlásit o prázdninách do jiné MŠ, požádají o kopii evidenčního listu dítěte a donesou jej i s žádostí o umístění do příslušné MŠ nejpozději do 15. května 2020.

 

Upozornění:

Školné:

Z důvodu uzavření provozu mateřské školy od 16.3.2020, bude poplatek za úplatu "školného" v měsíci březnu snížen na poměrnou část - tj. 82,- Kč. V měsíci dubnu se bude, dle aktuální situace, postupovat obdobně.