akce a postřehy

Informace pro rodiče

 

Prázdninový provoz:

MŠ Klubíčko je o prázdninách otevřena pro všechny děti od 1.7. do 19.7.2019

MŠ Klubíčko je o prázdninách uzavřena od 22.7. do 23.8.2019

V této době zajišťují provoz:

MŠ Kytička, ulice Jiráskova od 22.7. do 2.8.2019

MŠ Pastelka, ulice J. Mařánka od 5.8. do 23.8.2019

Termín podání přihlášky do MŠ Kytička a MŠ Pastelka je do 12.5.2019.

K přihlášce je nutné doložit kopii evidenčního listu, kterou si vyžádáte u ředitelky MŠ Klubíčko, popřípadě u učitelky ve své třídě.