akce a postřehy

Doplňkové programy

 • Come and play – angličtina hrou - seznamování dětí hravou formou s angličtinou
 • Předškoláček – příprava předškoláků na plynulý přechod do základní školy
 • Ekolínek – environmentální výchova, ochrana přírody
 • Paletka – výtvarný kroužek
 • Veselé pískání – zdravé dýchání – hra na flétničky dle metody prof. Žilky
 • Štafetka – sportovní a pohybové aktivity – atletika, gymnastika, míčové hry
 • Mažoretky – základy mažoretkového sportu
 • Dětská jóga
 • Cvičení na gymballech
 • Předplavecký výcvik
 • „Bruslička“ – základy bruslení
 • Zdravé zoubky – upevňování správných návyků při ústní hygieně