akce a postřehy

KRIZOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dle Pokynu hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské je Mateřská škola Klubíčko Milevsko určena v době nouzového stavu k zajištění péče o děti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených bezpečnostních sil nebo pedagogickými či nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti určené školy.

Kontakt: 382 521 346, 608 125 757.